زمان استفاده از چکش هیدرولیکی جهت جلوگیری از صدمات وارده سایت

تاریخ درج : آذر 1399 ساعت 13:23
دسته بندی : مقالات عمومی
تعداد نظرات : 0 نظر

موارد مهم در زمان استفاده از چکش هیدرولیکی جهت جلوگیری از صدمات وارده

 • •چکش هیدرولیکی در حین کار و در حال ضربه زدن از حرکت چرخشی ( بطرف چپ و راست ) خوداری نمایید.
 • •همیشه و در همه اوقات در حین کار ٬ چکش هیدرولیکی را عمود بر سطح جسم مورد تخریب نگاه دارید .
 • •در صورت زیاد بودن فشار از طرف چکش بر روی جسم مورد تخریب ، چکش هیدرولیکی و ماشین کشنده
 • شروع به لرزش خواهد نمود .
 • •در صورت کم بودن فشار از طرف چکش برروی جسم مورد تخریب ، خود چکش شروع به لرزش می نماید.
 • •از قلم چکش به هیچ وجه بعنوان اهرم استفاده نشده و برای بلند نمودن اجسام بعنوان جرثقیل استفاده نگردد .
 • •نباید بدنه چکش به قسمتهای مختلف جسم مورد تخریب تکیه داشته باشد درغیر این صورت باعث فرسودگی
 • بدنه چکش خواهد شد .
 • •در صورتی که چکش برای مدتی طولانی و به صورت افقی ( مثلا کندن تونل ) در حال کار باشد ، جهت کاهش
 • حرارت تولید شده در بوشها و قسمتهای متحرک چکش لازم است که گاهی چکش را حداقل چند دقیقه به
 • حالت عمود نگهداشته تا عملیات روغن کاری بدون نقص انجام و مجددا” به عملیات محوله ادامه دهید .
 • •بعد از خاتمه کار ، چکش را به حالت عمود بطوری که نوک چکش به زمین اتصال نداشته باشد آویزان نماییم
 • درغیر این صورت فشار بازوها مخصوصا” در هوای سرد باعث شکستن قلم چکش خواهد شد .
 • •قبل از شروع به کار مخصوصا” در هوای سرد خیلی آهسته عملیات را شروع تا قلم واجزاء چکش هیدرولیکی گرم گردد .
 • •به هیچ وجه چکش را قبل از توقف کامل از سطح مورد تخریب بلند نکنید .
 • •جهت شکستن صخره ، سنگهای بزرگ و یا بتون همیشه عملیات را از لبه شروع نموده و به سمت مرکز جسم خاتمه دهید .
 • •جهت گریسکاری از گریس تیپ دی سولفات مولیبدون استفاده نمایید .گریسهای نرمال سریعا” ذوب شده و ریزش
 • از قسمتهای مختلف قلم قابل مشاهده می باشد .
 • •کریریا ماشین کشنده نباید به حداکثر ظرفیت خود ( گازخور) کار نماید بدین معنی که افزایش جریان روغن
 • درازدیاد قدرت کار چکش اثر نداشته و در ضمن باعث افزایش گرمای روغن گردیده و نتیجتا” راندامان کاری کاهش می یابد.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

دیگران را با نوشتن نقد و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

5/5 0 0 0