آشنایی و نحوه کارکرد موتور های دیزل سایت

تاریخ درج : آذر 1399 ساعت 13:23
دسته بندی : مقالات عمومی
تعداد نظرات : 0 نظر

نحوه کارکرد موتور های دیزل

یکی از محبوب ترین مقالات سایت HowStuffWorks طرز کار موتور خودرو است ،که در مورد اساس اولیه موتور های احتراق داخلی توضیح می دهد و در مورد سیکل
چهار زمانه بحث می کند و در موتور تمام سیستم های کمکی که به موتور کمکمیکنند تا کار انجام دهد صحبت می کند. برای یک مدت طولانی بعد از انتشار این
مقاله ، یکی از سوالهای بسیار متداولی که می پرسیدند این بود که : چه تفاوتیبین موتور های بنزینی و دیزلی وجود دارد ؟

رودولف دیزل ایده موتور های دیزل را توسعه داد و در سال ۱۸۹۲ حق ثبت اختراع آلمانرا بدست آورد . هدف او بوجود آوردن موتوری با بازده بالا بوده است . موتور های بنزینی
در سال ۱۸۷۶ اختراع شد ، که خصوصاً در آن موقع بازده بالایی نداشتند .

● تفاوت موتور های دیزلی و موتور های بنزینی:

یک موتور بنزینی مخلوط هوا و گاز را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط رابا جرقه مشتعل می کند یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آنرا متراکم می کند و
بعداً سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند . گرمای حاصل از متراکم شدن هواموجب مشتعل شدن خود به خودی سوخت می شود .نسبت تراکم موتور های بنزینی۸:۱ تا ۱۲:۱ است، در حالیکه نسبت تراکم موتور های دیزلی۱۴:۱ به بالا مثلاً ۲۵:۱ است . نسبت تراکم بالای موتور های دیزلی منجر به بهتر شدن بازده می شود .موتور های بنزینی در گذشته معمولاً از کاربراتور استفاده می کردند که هوا و سوخت راقبل از ورود به داخل سیلندر مخلوط می کند یا دریچه تزریق سوخت دارند که فقط سوخترا پیش از مرحله مکش می پاشد(بیرون سیلندر). موتور های دیزل از تزریق سوخت مستقیماستفاده می کنند یعنی سوخت را مستقیماً به داخل سیلندر می پاشند .توجه کنید که موتور های دیزل شمع ندارند . آنها هوا را می مکند ( مکش می کنند ) و آنرامتراکم می کنند و سپس سوخت را مستقیماً به داخل محفظه احتراق تزریق می کنند( تزریق یا پاشش مستقیم) و در نتیجه گرمایی حاصل از متراکم شدن هوا موجب مشتعلشدن سوخت در یک موتور دیزل می شود . در بخش بعدی ما مرحله تزریق سوخت دیزلرا بررسی خوایم کرد.

 تزریق سوخت در موتور های دیزل:

انژکتور در موتور های دیزل از اجزای بسیار پیچیده ای تشکیل شده است و موضوع بسیاریاز آزمایشات بزرگ بوده است . ممکن است در هر موتور خاصی در یک مکان مختلف جای گرفتهباشد . انژکتور بایستی قادر باشد تا دما و فشار داخلی سیلندر را تحمل کرده و سوخت را بهقطرات ریز تبدیل کند . گردابی کردن قطرات در داخل سیلندر که باعث پخش متناسب آنهامی شود ، نیز یک چالش است .بنابراین بعضی موتور های دیزلی سوپاپ مکش مخصوصی قبل از محفظه احتراق به کارمی گیرند یا از وسایل دیگری برای گردابی (چرخشی) کردن هوا در داخل محفظه احتراقاستفاده می کنند و یا در غیر این صورت جرقه زنی و فرآیند احتراق بهبود می دهند .یکی از تفاوتهای بزرگ بین موتور های دیزلی و بنزینی در فرآیند تزربق سوخت است .اکثر موتور خودرو ها از دریچه تزریق ( انژکتور) یا یک کاربراتور استفاده می کنند که نسبتبه تزریق مستقیم ترجیح دارد . بنابراین در یک موتور خودرو ، همه سوخت در داخل سیلندردر طی مرحله مکش بارگذاری شده و سپس متراکم می شود . مقدار تراکم مخلوط سوختو هوا محدود به نسبت تراکم موتور است . اگر موتور هوا را بیش از اندازه متراکم کند ،مخلوط سوخت و هوا به طور خود به خودی مشتعل می شود و سبب ضربه زدن می شود .موتور های دیزل تنها هوا را متراکم می کنند، بنابراین نسبت تراکم می تواند خیلی بالا باشد.نسبت تراکم بالا، قدرت بیشتری تولید می کند .بعضی موتور های دیزل شامل یک شمع گرمکن* از انواع آن است. موقعی که یک موتوردیزل سرد است، مرحله کمپرس ممکن است دمای هوا را به اندازه کافی برای مشتعلکردن سوخت بالا نبرد . شمع گرمکن (glow plug ) یک سیم گرمکن الکتریکی است
(مانند سیم های داغی که شما در یک برشته کن می بیننید) که محفظه احتراق راگرم می کند و دمای هوا را موقعی که موتور سرد کار می کند را افزایش می دهدبنابراین موتور می تواند روشن شود .همه وظایف در موتور های جدید توسط ارتباط ECM ** با مجموعه از سنسور هایپیچیده ای که هر چیزی را از دور موتور تا دمای روغن و مایع خنک کننده را اندازه گیریمی کنند ، حتی وضعیت موتور (i.e. T.D.C.) کنترل می شود . امروزه گرمکن ها به ندرتدر موتور های بزرگ استفاده می شود . ECM دمای هوای محفظه را حس می کند وتایمینگ موتور را در هوای سرد ریتارد می کند ، بنابراین انژکتور سوخت را دیرتر تزریق می کند.هوا در داخل سیلندر بیشتر متراکم می شود در نتیجه گرمای زیادی ایجاد شده، که به روشن شدن موتور کمک می کند .موتور های کوچک و موتورهای که کنترل کامپیوتری پیشرفته ندارند از گرمکنبرای حل این مشکل (روشن شدن در هوای سرد) ستفاده می کنند .البته تنها تفاوت بین موتور های دیزلی و موتور های بنزینی دلایل مکانیکی نیست،بلکه از لحاظ سوخت مصرفی شان نیز دارای تفاوت هستند .

سوخت دیزل:

اگر شما سوخت دیزل (گازوئیل) با بنزین مقایسه کنید ، آنها متفاوت هستند .بوی متفاوتی دارند . سوخت دیزل (گازوئیل) سنگین تر و روغنی تر است .گازوئیل نسبت به بنزین دیرتر تبخیر می شود، در واقع نقطه جوش آن نسبتبه آب بالاتر است. معمولاً وقتی صحبت از سوخت دیزل می شود تمام توجهات معطوف به گازوئیل می شود .شمع گرمکن(Glow plug) : گرمکن الکتریکی کوچکی که در محفظه احتراق اولیه موتور هایدیزلی نصب می شود تا محفظه احتراق را پیش گرم کند و موتور در هوای سرد آسانتر روشن شود .ECM (مخفف electronic control module مدول کنترل الکترونیکی): جعبه فلزی حاوی واحد پردازنده یمرکزی (سی پی یو) یا کامپیوتری که اطلاعات را از کلید ها و حسگر ها (ورودیها) دریافت می کند وسپس مدار اولیه را باز و بسته می کند ؛ممکن است مدول مجزایی باشد یا یکی از کارکرد های مدولکنترل موتور یا سیستم انتقال توان باشد.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

دیگران را با نوشتن نقد و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

5/5 0 0 0